Single post

Fins al 30 de juny tens un descompte de -30 ct € per litre si pagues amb la teva targeta Solred o amb Waylet

Aquest descompte inclou la bonificació del govern espanyol i el descompte addicional aportat per Repsol, és aplicat en la factura mensual de SOLRED i acumulable als descomptes ja existents.

Mes informació