Serveis de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa defensa els teus interessos

Defensa del gremi

Representem els interessos generals de la nostra professió davant l’Administració, organismes públics, tribunals i qualsevol ens legalment constituït en l’àmbit de Catalunya.

Assessorament

Assessorem a les corporacions oficials i a las persones jurídiques individuals o col·lectives en les formes previstes per la Llei. També participem dels Òrgans Consultius de l’Administració quant se li requereixi.

Millora constant

Fomentem la formació i el reciclatge professional mitjançant tot tipus de plans formatius, cursos, conferències o qualsevol mitjà que s’estimi més escaient.

Professionalització

Creem i fomentem qualsevol tipus d’estructura empresarial, capaç de satisfer la productivitat de les empreses individuals del sector i dels membres Federats. Oferim resposta constant als canvis econòmics mitjançant polítiques de millora econòmica dels membres dels Federats.