La junta directiva de la Fedcat

Reunió de la junta de la Fedcat

Carme Molas
(presidenta)

Ignasi Nadeu Ferrer
(tresorer)

M. Pilar Pérez
(secretària)

Carme Xena, Neus Roura Ferres
(vocals)