FAQS gestoria laboral

31 març 2022 Facilitem un recull de les qüestions que amb més regularitat ens feu arribar. Sabies que a partir de gener de 2022 hi ha una reducció del 75% de la quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal per a les persones treballadores  que hagin complert 62 anys ? M’han arribat rectificacions de liquidacions ja presentades de març-abril de 2018, a què es deu? Es mantindran les bonificacions a la contractació vigents a la data d’entrada del rd-llei 32/2021, de 28 de desembre? Estic tramitant un ERTO ordinari (article 47 de l’ET), qui ha de sol·licitar

Modificacions en els models de contracte d’acord amb la reforma de la contractació laboral

01 abril 2022 Segons el Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. El passat 30 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, entre altres reformes, ha suposat una modificació del règim legal de diverses modalitats de contractació laboral. A continuació fem un recull dels canvis en els models de contracte: més informació