Single post

Pròrroga de les mesures de flexibilitat laboral fins al 31 de maig de 2021

27 gener 2021

Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei que, entre altres qüestions, prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig. A continuació, detallem les condicions que s’han establert.

 

Pròrroga d’expedients

Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:

  • Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).
  • Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).
  • Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.
  • Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.
  • Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid.

MÉS INFORMACIÓ