Pròrroga de les mesures de flexibilitat laboral fins al 31 de maig de 2021

27 gener 2021 Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei que, entre altres qüestions, prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig. A continuació, detallem les condicions que s’han establert.   Pròrroga d’expedients Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021: Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març). Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot). Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del

T’avancem la informació sobre els nous ajuts per a autònoms i empreses

PIMEC ha participat activament en les reunions tècniques per definir els nous ajuts que avui presenta la Generalitat de Catalunya. Els ajuts definits recullen alguna observació feta per PIMEC, si bé considerem que no arriben a cobrir les necessitats reals que reclama el teixit productiu i no arriben amb la urgència que necessiten molts sectors especialment afectats. Per part del Govern de la Generalitat de Catalunya s’han convocat reunions per demanar opinió sobre els criteris generals que han de seguir les noves línies d’ajuts per a empreses i persones treballadores arran de les noves restriccions adoptades les darreres setmanes. En aquestes reunions,