Confinament municipal i centres de perruqueria i estètica

Benvolguts associats/des, Us informem que les úniques excepcions per mobilitat són: – Restringida l’entrada i sortida de cada municipi, excepte per realitzar activitats físiques i esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs. Excepcions que caldrà justificar adequadament: Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable. Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a