Single post

Aixecament de la suspensió de les activitats amb contacte personal proper

Aixecament de la suspensió de les activitats amb contacte personal proper

 

Benvolguts associats/des,

Com ja sabeu, dissabte es va publicar al DOGC la pròrroga de les mesures de limitació emparades en els articles 6 i 7 del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre. Per contra, es va aixecar la suspensió de les activitats de prestació de serveis que impliquen un contacte personal proper, que inclou a les activitats d’estètica.

A l’apartat 8, trobareu les mesures a seguir per a desenvolupar l’activitat:

 

  • Es pot reemprendre la prestació de serveis la naturalesa de les quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual.
  • Que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc.
  • Extremar les mesures higièniques en el desenvolupament de l’activitat.

 

Descarregar DOGC